Apurahajärjestelmä

Tervetuloa käyttämään Paavo Nurmen Säätiön apurahajärjestelmää.

PAAVO NURMEN SÄÄTIÖN APURAHAT

Paavo Nurmen säätiö myöntää apurahoja sydän- ja verisuonisairauksien sekä yleisen kansanterveyden tutkimusta varten Suomessa. Vuodeksi 2016 apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia koskeviin hankkeisiin seuraavin edellytyksin:

  1. Säätiö voi harkintansa mukaan myöntää 2-vuotisen suurapurahan (50 000 euroa/vuosi) erityisen ansiokkaalle säätiön tarkoitusperiä tukevalle hankkeelle
  2. Varttuneemmille (LT/dosentti) kliinikkotutkijoille voidaan myöntää apurahoja (4000-4500 €/kk), jotka mahdollistavat kokopäivätoimisen keskittymisen tutkimustehtäviin (virkavapaana omasta ansiotyöstä) 2 – 6 kk ajaksi
  3. Nuoremmille, väitöskirjatyötä tekeville tutkijoille voidaan myöntää 11 000 – 22 000 euron suuruisia apurahoja, jotka mahdollistavat 6-12 kuukauden kokopäivätoimisen tutkimustyön. Apurahoja ei myönnetä palkallisessa tehtävässä toimiville.
  4. Lisäksi voidaan myöntää matka-apurahoja lääketieteelliseen kongresseihin.  Matka-apurahan saamisen edellytyksenä on tieteellinen esitys (suullinen tai posteri) kongressissa.

Apurahojen hakuaika on 1-30.9.2016.

Kaikkiin apurahahakemuksiin tulee liittää CV ja julkaisuluettelo. Kohtien 1-3 tarkoittamiin apurahahakemuksiin tulee liittää tutkimussuunnitelma, jonka maksimipituus on 5 sivua (riviväli 1, fonttikoko 12). Matka-apurahahakemuksiin (kohta 4) tulee liittää kustannusarvio (matkat, majoitus, kongressimaksu) sekä kongressiabstrakti, jonka hakija on jo lähettänyt tai tulee lähettämään ko. kongressiin.

Hakemus tulee lähettää sähköisessä muodossa määräaikaan mennessä.

Myönnetyt apurahat julkaistaan osoitteessa www.paavonurmensaatio.fi/apurahat.htm

Jos sinulla ei ole vielä salasanaa tähän järjestelmään, rekisteröidy ensin käyttäjäksi.
 

Rekisteröidy apurahan hakijaksi
täältä.

Sisäänkirjautuminen


 

Unohditko salasanasi?

Teknisiä ongelmia järjestelmän käytössä? Lähetä tukipyyntö.
Lue tietosuojasta.
Järjestelmä tukee seuraavia selaimia

IE8+, Firefox, Opera, Chrome, Safari